On Shivaratri day, not solely Shiva, worshiping Shri Krishna may also be discovered as a blessing, so long as you chant these mantras of Shiva and Shri Krishna !!

by Jeremy Spirogis
On Shivaratri day, not only Shiva, worshiping Shri Krishna can also be found as a blessing, as long as you chant these mantras of Shiva and Shri Krishna !!

Worshiping Lord Shiva on Mahashivaratri has particular significance however Sri Krishna can also be worshiped on this present day.

Worshiping Krishna Kanhaiya on this present day may be very fruitful, you not solely chant the mantras of Shiva on Shivaratri, you also needs to chant the mantras of Shri Krishna.

There are three mantras of Shiva and Krishna, which you need to chant on the day of Shivaratri.

Om Namo Bhagwate Vasudevaya

ॐ Devakinandanay Namah:

मा God moist:

Shiva ji mantra is as follows: –

Om Shivaay Namah:

Om Mahakalaya Namah:

Om Angareshvaraya Nam:


Leave a Comment